AFK Girls

AFK Girls
เกมสล็อตยอดนิยม

AFK Girls เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Idle

AFK Girls เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Idleนี้ ผู้เล่นกดปุ่มโหมดสำรวจ ระบบเกมจะทำการผลิตทรัพยากรในเกมอัตโนมัติ ผู้เล่นสามารถกดรับทรัพยากรได้ที่ปุ่มกดรางวัลถึงขีดจำกัด ในโหมดนี้ระบบเกมจะทำการออฟไลน์เกมในการผลิตทรัพยากรแค่ 8 ชั่วโมงเท่านั้น และถ้าผู้เล่นต้องการทรัพยากรในเกมที่เพิ่มมากขึ้น ผู้เล่นสามารถกดปุ่มท้าทายพระเจ้า ผู้เล่นจะต้องทำการจัดทีมตัวละครที่มีธาตุเดียวกัน การจัดรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เล่นมีพลังในการโจมตีเพิ่มมากขึ้น และถ้าจัดตัวละครที่ไม่มีธาตุเดียวกันเลย ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายจากการต่อสู้โจมตีลดลงประมาณ 20% เกม AFK Girls เกมออนไลน์บนมือถือที่คุณไม่ควรพลาด     นกจากการจัดกลุ่มตัวละครลงในเกมAFK Girls เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว Idle แล้ว ผู้เล่นสามารถจัดขบวนทัพ จะมีรูปแบบให้ผู้เล่นได้เลือกมากมาย หลังจากนั้นกดปุ่มท้าสู้ สำหรับเกมนี้มีปุ่ม X2 ด้านขวาล่าง และปุ่มต่อสู้ ด้านซ้ายล่างของหน้าจอเกม ผู้เล่นไม่ต้องดูอนิเมชันในเกม เมื่อผู้เล่นเล่นเกมชนะหรือเล่นเกมแพ้ ระบบเกมจะแจ้งเตือนผู้เล่น หลังจากนั้นผู้เล่นกดปุ่มสำรวจรวดเร็ว ระบบเกมจะเร่งเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และสามารถกดเร่งเวลาฟรีประมาณ 2 ครั้งต่อวัน ทั้งนี้ ผู้เล่นควรเล่นเกมตามภารกิจหลักของเกมAFK Girls     การรับรางวัลฟรีในเกมAFK Girls เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนว […]

Read More